TOP
Image Alt

O nás

Trocha z histórie

LOPS (Lyžiarsky oddiel Pozemné stavby) Bratislava vznikol v roku 1961 pri TJ PS (Telovýchovnej jednote Pozemné stavby), kde už fungovalo niekoľko športových oddielov. O založenie lyžiarskeho oddielu sa zaslúžili Augustín Holíček, Milan Smetana a hlavne Lukáš Beladič, ktorý sa stal jeho predsedom a túto funkciu vykonával až do predčasnej smrti po ťažkej chorobe v roku 1988. Dva roky po ňom viedol oddiel Ján Vígľašský a následne Vojtech Šagát až do roku 2004, kedy bol zvolený Marián Alušic.

LOPS zaznamenal najväčší rozmach v rokoch 1970 až 1985, kedy mal až 120 členov, z ktorých 77 pretekalo. Z pretekárov so skvelými výsledkami spomenieme Ľubu Holičkovú, Miroslava Kadu, Dušana Ambrosa, sestry Erentové a Eriku Bellovú.V týchto časoch bola na Slovensku konkurencia veľmi silná, v žiackych kategóriách pretekalo viac ako 1000 pretekárov.

LOPS zaviedol aj tradíciu Lesných behov Bratislavčanov. Prvé preteky sa konali v roku 1961 a v tých časoch sa ho zúčastňovalo 450-480 pretekárov.

Po roku 1989 sa prakticky všetky lyžiarske oddiely rozpadli a zanikla aj TJ PS. Tým sa stratili podmienky na prípravu, pretože zánikom TJ LO PS stratil aj vlastnú telocvičňu a podporu podniku Pozemné stavby. Vojtech Šagát, Ivan Ambros a Ľuba Gregorová sa rozhodli pracovať aj naďalej v nových podmienkach a pretransformovali oddiel tak, aby bol sebestačný. 

Vznikol lyžiarsky klub s názvom LOPS a bol prakticky prvým porevolučným lyžiarskym klubom, ďalšie oddiely ako JSC Dúbravka, Victory, Karpaty a ASC boli založené až oveľa neskôr. Názov LOPS odráža kontinuitu a tradíciu klubu.

Jadro trénerov tvorili pôvodní pretekári oddielu:Holíček, Vyskočil, Ivan Ambros, Langsfeld, Mojmír Mihál, Ján Mazák, Dušan Hellebrandt, Dušan Ambros, Vojtech Šagát. LOPS vzhľadom na svoju všeobecnú prípravu dokázal pripraviť pretekárov aj pre iné športové disciplíny: Petra Vyskočila, olympionika v Melbourne, kde získal v družstvách moderného päťboja bronzovú medailu, Mojmíra Mihála, dnes trénera reprezentačného družstva v tenise pre FED CUP, Dominika Hrbatého s bratom Jurajom, Zuzku Válekovú či RomanuGejmovskú, extraligovú basketbalistku.

Historicke lyze

LOPS v číslach

30
Členov
540
Prvých miest
421
Súťaží
1092
Lyží
skiis-detail

Súčasnosť

LOPS doteraz zachováva kvalitu trénerského obsadenia a vychováva výrazné športové osobnosti.

Slovakia Ski Team LOPS Bratislava je lyžiarskym klubom s najdlhšou tradíciou a najširším trénerským zázemím v Bratislave. Oddiel sa zameriava na prípravu detí a mládeže na pretekové zjazdové lyžovanie a ich účasť v rôznych súťažiach konaných na Slovensku a v zahraničí.

V posledných sezónach dosiahol na pretekárskom poli vynikajúce výsledky. Klub má vo svojich radoch celkových víťazov Slovenského pohára ako aj mnohých slovenských a medzinárodných pretekov vo všetkých kategóriách od žiakov, predžiakov až po najmenších v kategórii super baby.

Základný cieľ oddielu ostáva po desaťročia nemenný: dať všetkým svojím členom príležitosť aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas a tým talentovanejším možnosť dosahovať športové úspechy. Naši zverenci získavajú nielen špeciálnu lyžiarsku prípravu, ale aj všeobecnú kondičnú prípravu zameranú na rozvoj koordinačných a pohybových schopností prostredníctvom loptových hier, in-line korčuľovania, bicyklovania, plávania alebo vysokohorskej turistiky s ohľadom na všestranný rozvoj, regeneráciu a zábavu.

Stále rastúci Slovakia Ski Team LOPS Bratislava dnes uvíta každého záujemcu vo veku od 5 rokov až po juniorskú kategóriu.

Dôležitou informáciou pre záujemcu je, že oddiel kladie dôraz na kvalitu tréningu pri udržaní minimálnych nákladov zo strany rodičov.

You don't have permission to register